top of page
Walking on the Street

กฎ ระเบียบ
สำหรับผู้เตรียมการการ

กฎ ระเบียบตลาด
ตลาดอาหารไทยริมถนนในพรอยเซนปาร์ค

ตลาดอาหารข้างทางของไทยใน Preußenpark นี้ มีจุดตั้งเป้าหมายให้ตั้งหมายให้การจัดเตรียมการเ... ไป ไป เน้น เกร ย บ ร้อย ร้อย และ ไข ให้ เริ่มต้น รัก รัก สามัคคี กัน ใน บลู คน ไทย และ ชาติ อื่น ๆ ตั้งใจ ตั้งเป้า อย่างมาก มา ควบคุม นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี

 1. ค้าขายเคลื้ น เคลีย และ คุ้ม คุ้ม มาตรฐานของสินค้า

 2. ฝึก ค่า เช่า ค่า ค่า ให้ ตรง ตรง เวลา ที่ ทาง ปฏิบัติ ฯกำหนด

 3. ทิ้งขยะขยะในที่นั้นหรือ สถาน ที่ ที่ ทางผู้กำหนด บริหารตลาด วางวาง ใ... โดยเฉพาะน้ำมันน้ำมันที่คนทางผู้ บริหารตลาด จะมีจะจ๋า ปั่นตามนั้น มาท้าทายผู้ ใด ไม่ได้ นำ มา ฯ จะจัด ... อ้างสิทธิ์ห้ามปรามทันที

 4. ผู้เตรียมการการประพันธ์ แต่ง กาย 1-2 สัจจะ โดย อธิการ ฯ จะ ใ ห้เ...พวกเขาต้องการวัสดุเสื้อ, ป้ายชื่อ, หมวก, แมสปิดปากอให้ ให้ กลับกลายเป็น เคลียร์ ระเบียบ ...

 5. ห้ามผู้ ที่ ไม่ มี มี เงื่อนไข สัญญา มีเวลา ฝึก ทดสอบ นำ สินค้า เข้า มา ขาย ใน ตลาด Thai street food market in the Preußenpark จะอนุมัติ ให้เฉพาะผู้ป่วนการการ ที่ มี สัญญา ว่าง เท่านั้น

 6. บังคับสำหรับใส่อาหาร ให้บังคับ นั้น ทาง ทาง ฯ จะ เป็น ผู้จัด จัดวาง เครื่...

 7. เวลา ที่ ทาง สำนัก กำหนด กำหนด ให้ ผู้ ประกอบ การ เข้า มา มั่น และ ขาย ได้ อย่างเช่น เวลา 9.00-21.00 น.

 8. เพื่อรักษาหน้าตาของประกาศิตห้ามผู้ทำประเทืองบำเพ็ญเพียร ปัญญาวิวาท กั...

 9. เข้มข้น หน้า ทาง วิชา ฯ จะ ให้สิทธิ์ผู้ตั้งการ 1 ตัด ต่อ 1 ร้าน ค้า เท่านั้น และอย่า... นำ ไป หา ผล กำไร อีก ทาง อื่น

 10. ผู้เตรียมการ ให้แสดง รายการ และ งบ ให้เีพียว และจั๊ง ร้าน ค้า ให้ ให้

 11. ที่ว่าการอำเภอ Charlottenburg-Wilmersdorf ไม่อนุญาต ให้ผู้สั่งจ่ายการจำหน่ายทางทาง แอ ลก ฮ ออ ล์ และ ของ มึนเมา

 12. ผู้ซื้อจะเป็นผู้นำในการประกอบการใด ๆ เครื่...

bottom of page