top of page

จัดอบรม เกี่ยวกับการทำบัญชี (รายรับและรายจ่าย) บัญชีเงินสด เเละการรวมบิลต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2565 สมาคมศูนย์ชุมชนชาวไทยในเบอร์ลินได้จัดอบรม เกี่ยวกับการทำบัญชี (รายรับและรายจ่าย) บัญชีเงินสด เเละการรวมบิลต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการทั้งภาษาไทยและภาษาเยอรมัน เพื่อเตรียมส่งเรื่องการแจกแจงภาษีให้กับที่ปรึกษาเรื่องภาษี ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วม 13 ท่าน

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page