top of page

การพบปะหารือครั้งที่ 2 ระหว่างคณะกรรมสมาคมฯเเละหน่วยงาน Vet-Leb (Veterinärwesen- und Lebensmittelauf


เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2022 คณะกรรมการศูนย์ชุมชนชาวไทยในเบอร์ลินได้พบปะหารือกับหน่วยงาน Vet-Leb (Veterinärwesen- und Lebensmittelaufsicht) จากสำนักงาน Ordnungsamt เขตชาลอตเทนบวร์ก-วิลเมอส์ดอร์ฟ เพื่อขอคำปรึกษาในการบริหารจัดการตลาดไทยพาร์คประจำปี 2022


ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณผู้แทนหน่วยงาน Vet-Leb ที่ได้ให้คำเเนะนำ รวมถึงได้ให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร Thai-Streetfoodmarkt (Thaipark) เช่น

🔸กฎระเบียบ-มาตรการสุขอนามัย

🔸การเก็บรักษาอาหารที่ถูกวิธี

🔸ภาชนะใส่วัตถุดิบที่เหมาะสมต่อการขายของในตลาด

🔸การทราบถึงเเหล่งที่มาของวัตถุดิบที่นำมาขายในตลาด

🔸กล่องเก็บความเย็น ฯลฯดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page