top of page

กล้วยทอด,ขนมไข่หงส์หรือขนมงาไส้ถั่วกวน

แผงที่ 11 ค่ะ

ในบ้านเรานิยมกินอาหารว่างกันค่ะ เช่น กล้วยทอด,ขนมไข่หงส์หรือขนมงาไส้ถั่วกวนซึ่งลูกค้าสามารถหาได้ที่แผง 11 ค่ะ แม่ค้ายังมีขนมอื่นๆให้เลือกอีกนะคะ


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page